Nieuws en blogs over onze projecten

Controle van de mechanische belasting en de levensduur van het membraan van de gashouder

Controle van de mechanische belasting en de levensduur van het membraan van de gashouder

In opdracht van een waterschap heeft InProces Advies een aantal gashouders op diverse locaties gecontroleerd op mechanische belasting bij verschillende voorgeschreven scenario’s.

Middels een corresponderende norm is de sterkte van de membranen en verankering bepaald onder de verschillende situaties. Concluderend kan gesteld worden dat de membranen voldoen aan de gestelde normen en bestand zijn tegen de maximaal voorkomende druk en de weersextremen volgens de Eurocodes.

Lees verder
Methaanoxidatie van laagcalorisch methaangas

Methaanoxidatie van laagcalorisch methaangas

InProces Advies komt in het werkveld vaak bronnen van methaanuitstoot tegen. 55% van de, door mensen veroorzaakte (antropogeen), CH4-uitstoot heeft een concentratie lager dan 4,7% waardoor deze massastromen niet geschikt zijn voor oxidatie door middel van verbranding in atmosferische lucht. Voor dit probleem is een onderzoek uitgevoerd bij InProces Advies.

Om een antwoord te geven op het probleem zijn vanuit wetenschappelijke literatuur concepten opgesteld en gemodelleerd. Vervolgens zijn de concepten toegepast in een schetsontwerp. Hierdoor kunnen in de toekomst klanten beter en sneller geholpen worden met het verwerken van laagcalorische methaangas.

Lees verder
Optimalisatie (geo)gasdroger bij geothermische bron

Optimalisatie (geo)gasdroger bij geothermische bron

Voor een nutsbedrijf heeft InProces Advies B.V. een aanpassing aan een gasdroger uitgewerkt en hiervoor de componenten geselecteerd. In de bestaande situatie werd geogas gedroogd om nuttig te kunnen inzetten, echter was de huidige uittrede temperatuur van de droger te hoog. Aan InProces Advies is de vraag gesteld of de bestaande gasdroger aangepast kan worden om een lagere (instelbare) uittrede temperatuur te bereiken.

Lees verder
Uitbreiden capaciteit bestaande Biogas Reiniging

Uitbreiden capaciteit bestaande Biogas Reiniging

InProces Advies is gevraagd om reverse engineering uit te voeren op een bestaande BioGas Reiniging (BGR), ook wel biogasbehandeling genoemd, welke geplaatst is op een Rioolwaterzuivering (RWZI). De vraag was om na te gaan in hoeverre de bestaande installatie eventueel aangepast kan worden om in de nieuwe situatie het biogas te behandelen.

Om hier uitspraak over te doen is de bestaande installatie middels een dynamisch rekenmodel gesimuleerd.

Lees verder
Loopberekeningen

Loopberekeningen

Bij diverse klanten van InProces Advies is er sprake van zoneringsgebieden, dit door de aanwezigheid van gas/ vloeistof en/of stof tijdens de processen. Hierdoor zijn wij betrokken bij het uitvoeren en controleren van installaties conform de richtlijn ATEX 153

Binnen “zones”(explosiegevaarlijke omgeving) is het belangrijk dat de juiste beschermingswijze wordt toegepast.

Lees verder
Explosieveiligheids-document voor praktijkscholen

Explosieveiligheids-document voor praktijkscholen

InProces Advies B.V. is benaderd om een EVD voor op te stellen voor een praktijkschool, welke een hout en metaalwerkplaats heeft. Bij de activiteiten in beide werkplaatsen komt stof vrij en is uit de RI&E gebleken dat het van belang om de risico’s in kaart te brengen middels een EVD.

Lees verder
Optimalisatie biologische biogasontzwaveling

Optimalisatie biologische biogasontzwaveling

In samenwerking met Afvalverwerking Vink B.V. heeft InProces Advies B.V. verschillende optimalisaties aan de biologische ontzwaveling voorgesteld en uitgewerkt om deze optimaal te kunnen bedrijven.

Lees verder
H2S oxidatie middels ozon

H2S oxidatie middels ozon

InProces Advies heeft onderzoek gedaan naar de mogelijkheden en technische implicaties voor de ontwikkeling en toepassing van de ozontechnologie voor het behandelen van biogas.

Het toepassen van ozon voor het wegnemen van H2S lijkt technisch haalbaar. Binnen InProces Advies zullen we de komende tijd het concept door ontwikkelen. 

Lees verder
PED keuring biogas opwerking en CO2 vervloeiing voor Attero Wijster

PED keuring biogas opwerking en CO2 vervloeiing voor Attero Wijster

InProces Advies heeft de herkeuring van de opwerk- en CO2-vervloeiingsinstallaties voor Attero begeleid.

Het project is succesvol afgerond en de installaties zijn tot 2029 goedgekeurd.

Lees verder
Uitbreiding capaciteit Biogas Fakkelinstallatie

Uitbreiding capaciteit Biogas Fakkelinstallatie

We hebben onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om de capaciteit van een bestaande biogasfakkel uit te breiden.

Het doel is om na te gaan welke impact dit heeft op het functioneren en de bijkomende kosten.

Lees verder
Analyse warmtesysteem RWZI

Analyse warmtesysteem RWZI

Op de locatie van een RWZI hebben we het bestaande warmtesysteem geanalyseerd middels specifieke simulatie software.

De verbetervoorstellen zijn concreet uitgewerkt naar een voorontwerp met bijbehorende P&ID’s, tekeningen en functioneel ontwerp.

Lees verder
Definitief Ontwerp biogaslijn beoordelen & controles ATEX

Definitief Ontwerp biogaslijn beoordelen & controles ATEX

Voor een Energiefabriek hebben we het DO (Definitief Ontwerp) van de biogaslijn mogen beoordelen.

Hierin hebben we onder anderen de heersende dynamische systeemdrukken berekend en getoetst aan de veiligheden. 

Lees verder
Mogelijkheden om vrijkomend biogas nuttig in te kunnen zetten

Mogelijkheden om vrijkomend biogas nuttig in te kunnen zetten

In opdracht van een melkfabriek hebben wij de technische mogelijkheden bekeken om het vrijkomende biogas, vanuit de eigen waterzijvering, nuttig in te kunnen zetten.

 

 

Lees verder
Normontwerp over biogastransportleidingen ter commentaar gepubliceerd

Normontwerp over biogastransportleidingen ter commentaar gepubliceerd

De nationale normcommissie ‘Biogasinstallaties’ heeft een norm ontwikkeld voor de bepaling van het transport van biogas.

Tot op heden bestaat hier nog geen specifieke regelgeving voor, zoals dit bij aardgas wel het geval is.

Lees verder

© Copyright 2019 - InProcesAdvies.nl Alle rechten voorbehouden | Ontwikkeling: Flowhub.nl