Nieuws en blogs over onze projecten

Uitbreiden capaciteit bestaande Biogas Reiniging

Uitbreiden capaciteit bestaande Biogas Reiniging

InProces Advies is gevraagd om reverse engineering uit te voeren op een bestaande BioGas Reiniging (BGR), ook wel biogasbehandeling genoemd, welke geplaatst is op een Rioolwaterzuivering (RWZI). De vraag was om na te gaan in hoeverre de bestaande installatie eventueel aangepast kan worden om in de nieuwe situatie het biogas te behandelen.

Om hier uitspraak over te doen is de bestaande installatie middels een dynamisch rekenmodel gesimuleerd.

Lees verder
Loopberekeningen

Loopberekeningen

Bij diverse klanten van InProces Advies is er sprake van zoneringsgebieden, dit door de aanwezigheid van gas/ vloeistof en/of stof tijdens de processen. Hierdoor zijn wij betrokken bij het uitvoeren en controleren van installaties conform de richtlijn ATEX 153

Binnen “zones”(explosiegevaarlijke omgeving) is het belangrijk dat de juiste beschermingswijze wordt toegepast.

Lees verder
Explosieveiligheids-document voor praktijkscholen

Explosieveiligheids-document voor praktijkscholen

InProces Advies B.V. is benaderd om een EVD voor op te stellen voor een praktijkschool, welke een hout en metaalwerkplaats heeft. Bij de activiteiten in beide werkplaatsen komt stof vrij en is uit de RI&E gebleken dat het van belang om de risico’s in kaart te brengen middels een EVD.

Lees verder
Optimalisatie biologische biogasontzwaveling

Optimalisatie biologische biogasontzwaveling

In samenwerking met Afvalverwerking Vink B.V. heeft InProces Advies B.V. verschillende optimalisaties aan de biologische ontzwaveling voorgesteld en uitgewerkt om deze optimaal te kunnen bedrijven.

Lees verder
H2S oxidatie middels ozon

H2S oxidatie middels ozon

InProces Advies heeft onderzoek gedaan naar de mogelijkheden en technische implicaties voor de ontwikkeling en toepassing van de ozontechnologie voor het behandelen van biogas.

Het toepassen van ozon voor het wegnemen van H2S lijkt technisch haalbaar. Binnen InProces Advies zullen we de komende tijd het concept door ontwikkelen. 

Lees verder
PED keuring biogas opwerking en CO2 vervloeiing voor Attero Wijster

PED keuring biogas opwerking en CO2 vervloeiing voor Attero Wijster

InProces Advies heeft de herkeuring van de opwerk- en CO2-vervloeiingsinstallaties voor Attero begeleid.

Het project is succesvol afgerond en de installaties zijn tot 2029 goedgekeurd.

Lees verder
Uitbreiding capaciteit Biogas Fakkelinstallatie

Uitbreiding capaciteit Biogas Fakkelinstallatie

We hebben onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om de capaciteit van een bestaande biogasfakkel uit te breiden.

Het doel is om na te gaan welke impact dit heeft op het functioneren en de bijkomende kosten.

Lees verder
Analyse warmtesysteem RWZI

Analyse warmtesysteem RWZI

Op de locatie van een RWZI hebben we het bestaande warmtesysteem geanalyseerd middels specifieke simulatie software.

De verbetervoorstellen zijn concreet uitgewerkt naar een voorontwerp met bijbehorende P&ID’s, tekeningen en functioneel ontwerp.

Lees verder
Definitief Ontwerp biogaslijn beoordelen & controles ATEX

Definitief Ontwerp biogaslijn beoordelen & controles ATEX

Voor een Energiefabriek hebben we het DO (Definitief Ontwerp) van de biogaslijn mogen beoordelen.

Hierin hebben we onder anderen de heersende dynamische systeemdrukken berekend en getoetst aan de veiligheden. 

Lees verder
Mogelijkheden om vrijkomend biogas nuttig in te kunnen zetten

Mogelijkheden om vrijkomend biogas nuttig in te kunnen zetten

In opdracht van een melkfabriek hebben wij de technische mogelijkheden bekeken om het vrijkomende biogas, vanuit de eigen waterzijvering, nuttig in te kunnen zetten.

 

 

Lees verder
Normontwerp over biogastransportleidingen ter commentaar gepubliceerd

Normontwerp over biogastransportleidingen ter commentaar gepubliceerd

De nationale normcommissie ‘Biogasinstallaties’ heeft een norm ontwikkeld voor de bepaling van het transport van biogas.

Tot op heden bestaat hier nog geen specifieke regelgeving voor, zoals dit bij aardgas wel het geval is.

Lees verder

© Copyright 2019 - InProcesAdvies.nl Alle rechten voorbehouden | Ontwikkeling: Flowhub.nl