Biogas installatie ontwikkelen


Een biogas installatie ontwikkelen vereist de nodige voorbereiding. Als ontwikkelaar moet je beschikking hebben over de juiste vergunningen, subsidies en financiering.

Wanneer de businesscase-, financierings-, subsidie- en het vergunningstraject zijn doorlopen, dan kan pas worden begonnen met het ontwerpen van de biogas installatie. 

Het ontwerpen van een gedegen installatie is ontzettend belangrijk. Een matig ontwerp kan verregaande gevolgen hebben. Zo heeft het ontwerp invloed op de veiligheid en functionaliteit van uw installatie. In de praktijk betekent dit dat er voortdurend correcties aan de installatie moeten worden gedaan.

Deze correcties kunnen een aanzienlijk bedrag kosten. In de praktijk zijn wij voorbeelden tegen gekomen van correcties van meer dan tweehonderdduizend euro

Het ontwerpen van een goede installatie, die aan alle normen voldoet, is dus uitermate belangrijk. In dit artikel bespreken we alle stappen die nodig zijn om een veilige en rendabele biogas installatie te ontwikkelen.

Hoe ontwerp je een biogas installatie?

In de praktijk is iedere situatie anders. Maar het ontwikkelproces van een goed biogas project bestaat tenminste uit de volgende stappen:

Het ontwerpen van een biogas installatie begint altijd bij het programma van eisen (PvE). Dit is een onderdeel van het projectplan. De specificaties van het PvE en het projectplan worden gebruikt als uitgangspunten voor het project. Hierbij kijken we onder andere naar:


Deze specificaties zijn de input voor het ontwerp van de uiteindelijke installatie.


Voorontwerp

Wanneer de uitgangspunten uit het projectplan helder zijn, kan gestart worden met het ontwikkelen van een voorontwerp. In sommige gevallen is er al een voorontwerp aanwezig. Bijvoorbeeld als ondersteuning voor de vergunningsaanvraag. 

In het voorontwerp wordt een installatie op hoofdlijnen uitgewerkt. Op zo’n manier dat het aan het PvE en de specificaties van het projectplan voldoet.

Het voorontwerp moet een goed beeld geven van de uiteindelijke installatie. Zo kan de eigenaar/ontwikkelaar van de installatie zien hoe de vergister er uiteindelijk uit komt te zien. Daarnaast moet het voorontwerp ook inzicht geven in de total cost of ownership. 

Dit geeft de ontwikkelaar en andere betrokken partijen meer duidelijkheid over de financiële kant van het project.

Het voorontwerp moet uiteindelijk altijd in overleg worden besproken. Wanneer iedereen het eens is met elkaar, dan kan men aan de slag met de volgende fase van het ontwerp.
 

Wet en regelgeving

Het voorontwerp heeft bepaalde implicaties voor de bouw en realisatie van de installatie. Door de risico’s omtrent brand, explosie en toxiciteit is er verschillende wetgeving van toepassing op biogas installaties.
Op basis van het voorontwerp kan goed worden onderzocht welke normen, richtlijnen en eisen gelden voor uw installatie. 

In de praktijk wordt bij deze stap vaak niet lang stilgestaan. Dit is ons inziens een grote fout, omdat de handhaving op de wet en regelgeving steeds intensiever wordt. Als je het ontwerp van de installatie niet goed afstemt op de geldende wet en regelgeving, dan loop je het risico’s dat er na oplevering verschillende correcties uitgevoerd worden. 

Het uitzoeken welke veiligheidsnormen er zijn en wanneer deze van toepassing zijn kan vrij ingewikkeld zijn. Wij hebben ze voor u beschreven in ons artikel over veiligheid bij biogas installaties.
In de praktijk onderscheiden we met name de volgende richtlijnen: ATEX 114, ATEX 153, de Machinerichtlijn en NPR 7910.

Onder deze richtlijn vallen verschillende normen: NEN-EN 1078, NEN-EN 1775, EN-IEC 60079, NEN-EN 15.001.

Daarnaast worden binnenkort twee nieuwe normen van kracht: NEN 8870 en NEN 8771. Een aantal van onze adviseurs zit in de normcommissie. Zij kunnen u alles vertellen over de geldende richtlijnen en normen.


Definitief ontwerp

Het definitief ontwerp volgt uit het voorontwerp en het onderzoek naar wet en regelgeving. Wij zien vaak dat bepaalde wet en regelgeving invloed heeft op het definitieve ontwerp. Door het voorontwerp iets aan te passen, ben je vervolgens verzekerd dat er achteraf geen correcties hoeven worden uitgevoerd.

Het definitief ontwerp is een uitbouw op het voorontwerp. Hierin wordt de installatie op detailniveau uitgewerkt. Dit ontwerp wordt wederom getoetst aan het PvE en vervolgens uitvoerig besproken met de ontwikkelaar. 

 

Logo

 


Uitvoeringsontwerp

Het uitvoeringsontwerp wordt speciaal ontwikkeld om de betrokken aannemers te instrueren over het exacte ontwerp. Het ontwerp bestaat uit ontwerptekeningen, bestektekeningen en detailtekeningen. Het bestaat uit zowel een grafisch als een geschreven gedeelte.

Het uitvoeringsontwerp is cruciaal om ervoor te zorgen dat alle aannemers op één lijn zitten en de installatie exact volgens de plannen gerealiseerd kan worden.


Realisatie

In het ontwerp wordt een keuze gemaakt voor de verschillende materialen die gebruikt moeten worden voor het realiseren van de installatie. De werkvoorbereider heeft vaak ervaring met en voorkeur voor bepaalde materialen. 

Als deze niet overeen komen kunnen er soms vervelende situaties ontstaan, waarbij er gebruik wordt gemaakt van andere materialen. Dit kan in een later stadium negatieve gevolgen hebben.

Daarnaast moet er tijdens de realisatie altijd een Technisch Constructie Dossier (TCD) opgesteld worden. Dit is een soort handleiding van alle onderdelen van de installatie. Hierin staat ook de onderhoudsinspanning beschreven.

Deze wordt vaak vergeten of zeer globaal ingevuld. Om achteraf niet in de problemen te komen is het belangrijk om tijdens de realisatie bewust hierop te controleren.


Oplevering

Bij de oplevering is het belangrijk om te controleren of de installatie volledig voldoet aan het Plan van Eisen. Dit gebeurt aan de hand van FAT en SAT protocollen. 

FAT staat voor Factory Acceptance Test. Hierbij wordt gecontroleerd of de installatie en de materialen voldoen aan de gestelde eisen.

SAT refereert naar Site Acceptance Test. Bij deze controle wordt onderzocht of de installatie naar behoren functioneert. Deze test wordt dus on-site uitgevoerd, terwijl het FAT protocol al in de fabriek of werkplaats uitgevoerd kan worden.


Onderhoud en beheer

Het onderhoud en beheer is de laatste fase van het ontwerpproces. Daarmee bedoelen we niet zozeer het onderhoud en beheer zelf, maar met name de controle op de correcte uitvoering van onderhoud en beheer.

Bij het ontwerpen van het voorontwerp wordt de total cost of ownership in kaart gebracht. Hierbij wordt dus ook gekeken naar de onderhoudsinspanning en -kosten.  

In de onderhoudsmatrix (onderdeel van het Technisch Constructie Dossier) is vastgelegd hoe de onderhoudsinspanning van de verschillende onderdelen van de installatie eruitziet. 

Voor veiligheidsredenen en financiële redenen is het aan te raden om de onderhoudsmatrix volledig te volgen. Hierdoor loop je geen risico’s op garantieverlies en een onveilige installatie.

 
Biogas installatie realiseren

Er zijn veel uitdagingen bij het ontwerpen en realiseren van een goede installatie, maar gelukkig zijn er ook veel kansen om een buitengewoon rendabele en veilige installatie te realiseren. Bij Inproces advies gaan we altijd voor een 100% geslaagd project. Met meer dan 10 jaar ervaring bij het ontwikkelen van alle soorten biogas installaties weten we exact wat nodig is voor een geslaagd project.

Onze adviseurs zijn niet alleen gespecialiseerd in het ontwikkelen van de meest efficiënte installaties, maar ook in de veiligheid hiervan. Hierdoor voldoen onze ontwerpen altijd aan de huidige wettelijke vereisten. En dit geeft rust, want hierdoor bent u verzekerd van een rendabele en veilige installatie. 

 

Een biogas installatie ontwikkelen?
 

Wij helpen u om de optimale istallatie te realiseren. 100% voldoen aan wet en regelgeving en een optimale biogas opbrengst. Meer weten? Neem snel contact op.

captcha

● 100% vrijblijvend  ● Op maat gemaakt voorstel binnen 1-2 werkdagen

© Copyright 2024 - InProcesAdvies.nl Alle rechten voorbehouden | Ontwikkeling: Flowhub.nl