Klimaatbeheersing in gebouwen


Een te koud kantoor in de winter of een te warm kantoor in de zomer? Dat kan erg vervelend zijn. Problemen met klimaatbeheersing in gebouwen komen vaker voor dan je denkt. In 70% van de Nederlandse gebouwen worden problemen ervaren.  

Een niet goed functionerend klimaatsysteem is niet alleen vervelend voor het werkcomfort, maar het resulteert ook in overmatig energieverbruik. Sterker nog:

Als ieder klimaatsysteem in Nederland goed ingeregeld zou zijn, dan voldoen we per direct aan de gestelde Nederlandse klimaatdoelen voor 2020.

In een willekeurig gebouw kan er gemiddeld namelijk 30% op energie bespaard worden. Om die reden heeft de Overheid optimalisatie van het klimaatsysteem in de meeste gevallen dan ook verplicht gesteld. Het klimaatsysteem optimaliseren is toegevoegd aan de Erkende maatregelen lijst en maakt deel uit van een goed energieregistratie- en bewakingssysteem. 

In dit artikel bespreken wat je kunt doen om een optimaal binnenklimaat te creëren in jouw gebouw.
 

Hoe beheers je het klimaat in gebouwen?

In dit artikel onderscheiden we de volgende twee situaties: 

Problemen met klimaatbeheersing komen altijd aan de oppervlakte bij een bestaand klimaatsysteem, maar in de meeste gevallen ontstaan de problemen al in de ontwerp- en realisatie fase.
 

Ontwerp nieuw klimaatsysteem

Het ontwerpen van een goed functionerend klimaatsysteem is niet altijd eenvoudig. Er zijn veel processen waar rekening mee moet worden gehouden. Om goed uit te leggen waar problemen ontstaan bij klimaatbeheersing in gebouwen, onderscheiden we de volgende fasen in het ontwerpproces: 

In iedere fase kunnen onvolkomenheden ontstaan. Hieronder een stap voor stap beschrijving van deze problemen.
 

Ontwerp, uitwerking tot bestek

15% van de problemen die worden ervaren met klimaatbeheersing in gebouwen ontstaan tijdens het ontwerpen van het systeem. Dit is dus niet het grootste gedeelte van de problemen, alleen de problemen die in dit stadium ontstaan zijn het duurst om te herstellen. Het ontwerp is dus ontzettend belangrijk.

Een van de problemen die vaak voorkomt is niet goed functionerende warmtepompen.  Warmtepompen worden de laatste jaren te pas en te onpas toegepast. Dit is echter niet in alle situaties een goede oplossing. Wanneer er niet met optimale stooklijnen gewerkt kan worden, dan kunnen er ontzettend veel problemen ontstaan in het gebouw. 

Een ander probleem wat vaak ontstaat is de vertaling van het ontwerp naar het bestek. Hier gaat vaak gevoelige informatie verloren. Daarnaast kunnen problemen ook ontstaan bij de vertaling van de prestatie eisen naar het programma van eisen. 

Wanneer deze zaken niet goed vastgelegd worden, dan wordt er tijdens het realisatieproces sneller van het plan afgeweken. 

Om dit te voorkomen is het belangrijk om op een slimme en gedegen manier te werk gaan. Bij InProces werken we vanuit de volgende werkwijze:

Stap 1: Het inzichtelijk maken van de prestatie eisen
Stap 2: Het maken van een overzichtelijk voorontwerp
Stap 3: Het overleggen en definitief maken van het voorontwerp
Stap 4: Het opstellen van het detail ontwerp
Stap 5: Het toetsen van het detail ontwerp aan het PvE

Het toetsen van het detail ontwerp doen wij door middel van een innovatie simulatiemodel: Hysopt. Dit is de enige software ter wereld waarmee je tot groot detailniveau het voorgestelde ontwerp kunt simuleren in de praktijk. Hierdoor weet je zeker dat het klimaatsysteem werkt. 

Logo


Realisatie

85% van alle onvolkomenheden aan het ontwerp ontstaan tijdens de realisatie van het systeem. Een breed scala aan problemen kunnen hier ontstaan. Denk bijvoorbeeld aan:


De meeste problemen ontstaan doordat het ontwerp niet of onjuist uitgevoerd wordt. Het vervelende is dat de meeste problemen moeilijk te achterhalen zijn zonder een goed simulatiemodel. Hierdoor worden de problemen in een gebouw vaak langere tijd ervaren. 

Bij InProces zorgen we er altijd voor dat het simulatie ontwerp goed vertaald wordt naar een correcte uitvoering. Door aanwezig te zijn bij de realisatie weten we zeker dat de systemen op een juiste manier gerealiseerd worden.
 

Onderhoud en beheer

Een aparte categorie die we hier willen bespreken is het onderhoud en beheer. De inrichting van een gebouw verandert continu. Soms verandert zelfs het complete gebouw, doordat er ruimtes bijgebouwd of anders ingedeeld worden. 

Deze aanpassingen hebben ook een effect op het klimaatsysteem. Door aanpassingen in het gebouw verandert ook de functie van de verschillende installaties. Zo heeft bijvoorbeeld het plaatsen van extra computers in een ruimte, invloed op het koelsysteem.

Het is daarom ook aan te raden om na grote veranderingen of na een aantal jaar van kleine veranderingen het klimaatsysteem te onderzoeken.

Bij InProces gebruiken we een geavanceeerd simulatiemodel. Hiermee zien we exact of er knelpunten zijn, en zo ja, hoe deze verholpen kunnen worden. Dit simulatiemodel kan ook overgedragen worden aan gebouwbeheer, zodat er periodieke controles uitgevoerd kunnen worden.
 

Optimalisatie bestaand klimaatsysteem

Het nadeel is dat problemen met het binnenklimaat pas opgemerkt worden als het kwaad al is geschied. Het is vervolgens niet eenvoudig om aan te wijzen waar de comfortproblemen precies vandaan komen. 

Bij InProces hebben we een systematiek ontwikkeld, waarin we exact kunnen achterhalen waar de comfortproblemen vandaan komen. Dit doen we door het volgende proces te volgen:

Inventarisatie

Allereerst wordt de huidige situatie in beeld gebracht. Aan de hand van bestaande hydraulische schema’s en het functioneel ontwerp wordt de huidige installatie omgezet in een online computermodel.
 

System check en simulatie

Als de huidige situatie in het simulatiemodel is verwerkt, dan is het tijd om de simulatie zijn werk te laten doen. Uit de simulatie kunnen verschillende oorzaken van de problemen geconstateerd worden:

Verbetervoorstellen

Op basis van de resultaten van de simulatie maken wij verbetervoorstellen. In deze voorstellen werken we niet alleen uit hoe dit het werkcomfort zal verbeteren, maar ook de besparing wordt uitgerekend en de investering wordt bepaald. 

In samenspraak met de klant bespreken we vervolgens welke maatregelen het gewenste effect gaan realiseren en hoe deze maatregelen het best geïmplementeerd kunnen worden.
 

Is het klimaat in uw gebouw niet optimaal?

Wij helpen u graag om het optimale klimaat in uw gebouw te realiseren. Onze adviseurs zijn specifiek opgeleid om met de meeste complexe klimaatsystemen te werken. Wij kunnen u helpen op verschillende manieren.

Zo kunnen we u begeleiden bij:

Met de innovatieve software in combinatie met onze kennis zijn wij in staat om warmteproblemen in een vroeg stadium te detecteren. Deze problemen bleven voorheen verborgen, omdat het zeer lastig was om deze zonder simulatiemodel te detecteren.
 

Problemen met het klimaat in uw gebouw?
 

Wij helpen u om alle problemen te detecteren en op te lossen. Met onze innovatieve software brengen we op detailniveau alle problemen in kaart. Benieuwd? Neem dan contact met ons op.

captcha

● 100% vrijblijvend  ● Op maat gemaakt voorstel binnen 1-2 werkdagen

© Copyright 2024 - InProcesAdvies.nl Alle rechten voorbehouden | Ontwikkeling: Flowhub.nl